SynkroniseringProsjekt for utarbeidelse av spesifikasjoner for grensesnitt som muliggjør synkronisering av datalager med geografisk datainnhold på tvers av ulike plattformer og systemløsninger

Workshop 23.mai – Geosynkronisering - Referansegruppe

Det inviteres til et møte for presentasjon av prosjektet GeoSynkronisering, hos Ingeniørenes Hus (Kronprinsensgate 17, 0251 Oslo) onsdag 23. mai kl. 10:00 til 15:00.

Norge har en velutviklet og avansert infrastruktur for geografisk informasjon. Den har vi utviklet sammen gjennom mange år, de siste årene bl.a. gjennom Norge digitalt og i samspill med privat sektor. Geodataloven med den kommende forskriften vil kreve ytterligere innhold og funksjonalitet i infrastrukturen. Slik sett står vi sammen overfor store utfordringer.

En av de viktigste utfordringene er å sørge for at vi gjennom infrastrukturen har best mulig tilgang til oppdatert og kvalitetssikret informasjon. Miljøverndepartementet har i høringsnotatet til forslaget til geodataforskriften drøftet denne problemstillingen flere steder. Dersom målet om å gi samfunnet tilgang til best mulig oppdatert og kvalitetssikret informasjon skal oppfylles, må vi realisere automatiserte prosesser for synkronisering av spesifiserte geodata mellom de deltakende virksomhetene.

Siden november 2011 har det pågått et standardiseringsprosjekt for spesifikasjon av  synkronisering av geografisk data, Geosynkronisering. Målsettingen er å utvikle spesifikasjoner for grensesnitt som muliggjør automatisk synkronsiering av innholdet i databasert med geografisk innhold.

I første omgang ser vi for oss å realisere en enveis synkronisering (”speiling”) mellom systemer som stoler på hverandre, dvs. en automatisk speiling. Prosjektet gjennomføres i regi av Kartverkets aktiviteter rundt Standarder geografisk informasjon.

Prosjektet GeoSynkronisering blir gjennomført av en kjernegruppe bestående av leverandører og noen få offentlige parter, en referansegruppe og et nettsted (http://geosynkronisering.no/) med allment tilgjengelig informasjon. Det vil på vanlig vis innen våre standardiseringsaktiviteter bli gjennomført en eller flere høringer av resultatene i prosjektet. Statens kartverk leder og deltar aktivt i kjernegruppen. Vi legger til grunn at arbeidet baseres på tidligere oppnådde resultater i nasjonal og internasjonal standardisering, prosjektet GeoIntegrasjon, og pilotprosjektet som har vært utført som et samarbeid mellom Statens kartverk, Statens vegvesen og firmaet Norkart Geoservice.

Vi inviterer alle interesserte virksomheter til å delta på et møte for å få presentert hva som har vært gjort i prosjektet så langt, samt videre innretning av arbeidet, eksempelvis  testpiloter. 

Foreløpig agenda for møtet:

1.  Velkommen 

2.  Arkitektur, konsept og prinsipper

3.  Tekniske løsninger

4.  Avklaring av piloter

5.  Diskusjon og videre framdrift.

6.  Eventuelt

Praktiske opplysninger og påmelding:

Påmelding må skje innen 16. mai til prosjektsekretariatet ved:

Lars Fredrik Gyland,  epost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            eller

Morten Borrebæk, epost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakt

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (Prosjektleder)

 

Arbeidsrom

 

Kartverket

Logo norge digitalt