SynkroniseringProsjekt for utarbeidelse av spesifikasjoner for grensesnitt som muliggjør synkronisering av datalager med geografisk datainnhold på tvers av ulike plattformer og systemløsninger

Styringsgruppe etablert

Ny styringsgruppe ble etablert i mai 2013.

 Kåre Kyrkjeeide KV (leder)
Kyrre Jordbakke KV Sverre
Wisløff Norkart vara Tor Olav Almås, Norconsult
Håvard Tobiassen, Geodata vara Eldar Brænden, Geomatikk
Ingvild Nystuen, Skog og landskap
Mona Høiås Sæther, Trondheim kommune vara Kjell Berge, Bærum kommune
Simen Slotta, Kystverket, vara Stian Aamot, Kystverket
Jan Kristian Jensen, Statens Vegvesen
Line Richardsen (KS/KOMMIT)

Kontakt

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (Prosjektleder)

 

Arbeidsrom

 

Kartverket

Logo norge digitalt