Geosynkronisering prosessmodell (BPMN)

Oversikt

Etablere_lokalt_datalager

Finne Tilbydere

Sjekke Tilbyder

Bestille_synkronisering

Synkronisere_med_tilbyder