SynkroniseringProsjekt for utarbeidelse av spesifikasjoner for grensesnitt som muliggjør synkronisering av datalager med geografisk datainnhold på tvers av ulike plattformer og systemløsninger

Om prosjektet

Prosjektsatsningen har som målsetting å få utviklet standardiserte grensesnitt som muliggjør synkronisering av databaser med geografisk datainnhold på tvers av ulike plattformer og systemløsninger. Prosjektsatsningen er initiert av Statens kartverk, og inngår i kartverkets prioriterte satsninger innenfor standardisering.

Organisering av arbeidet

Prosjektsatsningen organiseres med en prosjektleder/-eier, et prosjektsekretariat og ulike arbeidsgrupper etter behov.

Olaf Østensen (Kartverket) er prosjektleder/-eier og har et overordnet ansvar for prosjektgjennomføringen, økonomi og rammevilkår. Morten Borrebæk og Lars Fredrik Gyland (Kartverket) utgjør et prosjektsekretariat som har ansvar for administrering og tilrettelegging av den daglige driften i prosjektet (invitere til møter, initiere prosesser, referat og dokumentasjonsarbeid)

I prosjektet legges det opp til at det opprettes arbeidsgrupper som får ansvar for å utrede ulike teknologiske løsninger, testing av teknologi og dokumentasjonsarbeid. Arbeidsgruppene settes sammen etter behov, og vil ha ulike mandat og tidsrammer.

Parter....

Kontakt

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (Prosjektleder)

 

Arbeidsrom

 

Kartverket

Logo norge digitalt