SynkroniseringProsjekt for utarbeidelse av spesifikasjoner for grensesnitt som muliggjør synkronisering av datalager med geografisk datainnhold på tvers av ulike plattformer og systemløsninger

Piloter

Prosjektsatsningen er i stor grad avhengig av at det utvikles gode teknologiske løsninger mot kommunale forvaltning– og databasesystemer. Prosjektet vil også være avhengig av at det utvikles organisatoriske tilpasninger og eierskap til løsningene innenfor kommunesektoren. Det planlegges praktisk implementasjon og uttesting på ulike datasett i flere pilotområder.

Hvert av pilotområdene skal ha en delprosjektleder som vil ha ansvaret for at det utarbeides en detaljert plan for aktiviteten innenfor aktuelt pilotområde. Aktivitetene (og satsningene) innenfor hvert pilotområde skal koordineres av prosjektleder og presenteres ovenfor prosjekteier. Det skal legges vekt på at en får testet teknologi fra flest mulig av de ledende systemleverandørene (systemer og plattformer) i prosjektet.

Hvert enkelt pilotområde skal ha definert hva som skal testes ut og målsetningen med satsningen

Kontakt

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (Prosjektleder)

 

Arbeidsrom

 

Kartverket

Logo norge digitalt